تلفن همراه :

09125255062

09120718712

09127330817

تلفن ثابت :

55263006

55266580

آدرس :

تهران ، بزرگ راه آیت الله سعیدی ، شهرک صنعتی چهاردنگه ، خیابان پنجم آلمینیوم کاران پلاک 12