مزایای کشوهای زیر تختخواب

کشوهای زیر تختخواب های محصولات نگین تک فضا اشغال نمی کند و از همان فضای زیر تختخواب که اصولا خالی می ماند می توان به عنوان درایور استفاده نمود. در زیر این تختخواب ها کشوهایی تعبیه شده اند در اندازه 90*60 و با عمق 17 سانتی متر که می توانید سایر وسایل مورد نیاز خود را در زیر تختخواب خود جاسازی نمایید و از این فضا به نحو مطلوب استفاده نمایید.